ORDER ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

5 lipca br. w Koninie miało miejsce Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”. Wśród gości byli: Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, Pani Minister Zofia Szalczyk oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak. Z ramienia LGR „Warta-Noteć” uczestniczyła Wiceprezes Zarządu Pani Irena Wojciechowska.

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu, iż  Pani Irena Wojciechowska otrzymała order ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego! Odznaczenie te jest niezwykłą motywacją do jeszcze większego wysiłku w pracę na rzecz środowiska lokalnego. W imieniu Pani Wiceprezes dziękujemy „Panu Marszałkowi, Zarządowi Województwa za docenienie (…) pracy, (…)Prezesowi Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Panu Senatorowi Ireneusz Niewiarowski za wnioskowanie o to zaszczytne wyróżnienie i dostrzeżenie efektów (…)pracy. Wszystkim, którzy (…) zaufali w  codziennym działaniu, a szczególnie Koleżankom i Kolegom z Zarządu i Komitetu LGR „Warta-Noteć” oraz Pani Dyrektor Emilii Dunal z Departamentu PROW. Serdecznie (dziękujemy) za słowa uznania Pani Minister Zofia Szalczyk podczas ceremonii odznaczania”.

Podczas dwudniowej Konferencji „Wiejska Polska” wspólnie z Liderkami z KGW Nowa Wieś z gminy Wronki oraz „Aktywnie Lokalnie” z gminy Chrzypsko Wielkie zaprezentowano nasze osiągnięcia, które dostrzegła Pierwsza Dama – Pani Anna Komorowska.

"Nic w życiu nie przychodzi samo. Nie wystarczy w cos wierzyć; trzeba mieć siłę pokonywać przeszkody i walczyć."- Golda Meir

 

Szanowni Państwo!

W związku z coraz większą liczbą Beneficjentów rozliczających się z operacji dofinansowanych w ramach PO RYBY 2007-2013, pragniemy przypomnieć o najważniejszych aspektach dotyczących realizacji projektu, takie jak: prawidłowe wykorzystywanie obiektów powstałych w ramach projektu, prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, oznakowanie sprzętu, pojazdów i budynków, osiągnięcie celów zakładanych w projekcie.

Lokalna Grupa Rybacka „Warta-Noteć” prowadzi bezpłatne doradztwo, z którego może skorzystać każdy Beneficjent, niezależnie od etapu realizacji projektu. Doradztwo udzielane jest w godzinach 9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku: bezpośrednio w Biurze LGR (przy ulicy Zwycięzców 6 we Wronkach), telefonicznie (672566942) oraz mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Na przełomie trzeciego oraz czwartego kwartału 2014r. zostaną uruchomione szkolenia nt. rozliczania wniosków o płatność, o czym zostaną Państwo poinformowani na stronie www.wartanotec.org

Poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne materiały, przydatne w trakcie realizacji projektu.

  1. Poradnik dla Wnioskodawców
  2. Księga wizualizacji.
  3. Wyodrębniona księgowość.
  4. Opis faktur.
  5. Tablica informacyjna - W załączeniu podajemy przykładowy wzór prawidłowo znakowanej operacji realizowanej w ramach Osi 4 PO RYBY o wysokości dofinansowania nie przekraczającej 500.000,00 Euro, przy czym podanie nazwy operacji lub numeru umowy o dofinansowanie jest wymagane w przypadku realizowania więcej niż jednego projektu. Podstawę prawną znakowania projektów znajdą państwo w art. 33 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.
  6. Prezentacja dotycząca rozliczenia Wniosku o Płatność
 

Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa LGR „Warta-Noteć”

Dnia 06. lipca 2014r. nad rzeką Wartą (Wronki – Olszynki) odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć”, których organizatorem było Koło Wędkarskie WARTA WRONKI oraz nasza Grupa.

Mimo upalnej pogody do zawodów przystąpiło czternastu wędkarzy. Najlepszym okazał się Arkadiusz Duda, który wynikiem 7160 zdeklasował rywali, zdobywając tym samym najokazalszy puchar ufundowany przez LGR „Warta-Noteć”. Drugie miejsce z wynikiem 5040 zdobył Jan Ganski, a trzecie miejsce – Damian Walkowiak z wynikiem 4940 ryb.

Puchary oraz nagrody wręczyli zwycięzcom: Pan Wojciech Ławniczak (członek Zarządu LGR „Warta-Noteć” oraz członek Zarządu KW Warta Wronki) oraz Pan Stanisław Żołądkowski (Prezes Zarządu LGR „Warta-Noteć”). Wszystkim zawodnikom – bez względu na zdobyte miejsce – wręczono mapy PZW Okręgu Nadnoteckiego.

Wszyscy uczestnicy zawodów mogli skosztować pysznej kiełbaski z grilla oraz dla ochłody z zimnej wody – ufundowanej przez naszą grupę.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie. Gratulujemy zwycięzcom, podkreślając tym samym, że wszyscy z Was są zwycięzcami, a zawody to nie tylko rywalizacja, ale również doskonała zabawa oraz przyjemność.

Puchar LGR "Warta-Noteć" – wyniki (źródło http://www.warta-wronki.pl/)

1.Arkadiusz Duda  7160kg

2.Jan Ganski   5040kg

3.Damian Walkowiak   4940kg

4.Zbigniew Ferfet   2960kg

5.Zbigniew Grzyl   2760

6.Roman Sikora   2160

7.Janusz Świniarski  1980

8.Szymon Śmiglak 1800kg

9.Leszek Kotliński   1420kg

10.Paweł Rajkowski  1180kg

11.Edmund Proch   0,520kg

12.Jan Wasik   0,280

13.Lech Mrowiński -

14.Zenon Bednarek -

Suma złowionych ryb: 32,200kg         Średnia waga : 2300kg


 

Zapraszamy na zawody wędkarskie!

 

Walne Zebranie Członków LGR „Warta-Noteć” - 26 czerwca 2014r. (Ostroróg)

Tym razem Walne Zebranie odbyło się na salce sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg.

Obrady otworzył Pan Prezes LGR „Warta-Noteć” Stanisław Żołądkowski  (WZC powierzyło przewodniczenie Prezsowi) podziękował Romanowi Napierale  Burmistrzowi Gminy Ostroroga za udostępnienie miejsca na przeprowadzenia spotkania oraz oddał głos mu głos. Burmistrz Napierała w swoim wystąpieniu  poinformował o inwestycjach realizowanych w gminie, dotacjach z UE oraz osiągnięć i  planach na przyszłość.

Następnie przystąpiono do sprawozdań: sprawozdanie z Zarządu LGR „Warta- Noteć” za rok 2013 przedstawione przez  Prezesa Zarządu, sprawozdanie finansowe za 2013 przedstawiła Pani Skarbnik Janina Kłos oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (w imieniu Przewodniczącej Komisji) przedstawił Przewodniczący Zebrania. Walne jednogłośnie przyjęło sprawozdania i udzieliło Zarządowi absolutorium.

Następnie przewodniczący Komitetu Edward Kulesza przedstawił sprawozdanie Komitetu ds. oceny i wyboru operacji za rok 2013.

W dalszej części Pani Wiceprezes Irena Wojciechowska przedstawiła zebranym prezentację multimedialną dotyczącą działalności naszej grupy oraz współpracę LGR „Warta-Noteć” z Gminą Ostroróg. Na zakończenie przedstawiono Dobre Praktyki Beneficjentów LGR „Warta-Noteć”.

W ramach dyskusji i wolnych wniosków głos zabrał Pan Zbigniew Ajchler – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który pogratulował Zarządowi działalności  LGR, wkład w pracę nad aktywizacją lokalnej społeczności, oraz profesjonalne wykonywanie podstawowych założeń Statutu LGR „Warta-Noteć”.

Po wyczerpaniu tematów spotkania Przewodniczący dokonał zamknięcia Walnego Zebrania Członków.

Wszystkim obecnym członkom dziękujemy za przybycie na Walne Zebranie Członków. Dziękujemy również Panu Burmistrzowi Romanowi Napierała za udostępnienie salki sesyjnej, umożliwiającej przeprowadzenie spotkania oraz Pani Dyrektor Biblioteki Urzędu MiG w Ostrorogu. Zarząd dziękuje Paniom z Biura Stowarzyszenia : Joannie Stachowiak oraz Joannie Kalemba za profesjonalne przygotowanie WZC oraz za zaangażowanie w pracy zawodowej.

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 48