XVI Dożynki Wielkopolskie

 

DOBRE PRAKTYKI – operacji współfinansowanych za pośrednictwem LGR „Warta-Noteć”

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Dobrymi Praktykami, które ukazują efekty zrealizowanych projektów współfinansowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 za pośrednictwem LGR „Warta-Noteć.

Zachęcamy serdecznie wszystkich Beneficjentów LGR „Warta-Noteć”, którzy otrzymali dotację za pośrednictwem naszej grupy, do przesłania informacji wraz z aktualnymi zdjęciami projektów na nośniku elektronicznym, które zostaną zawarte w Katalogu Dobrych Praktyk.

Załącznik:

- karta zgłoszenia Katalog Dobrych Praktyk

 

Środek 4.1.1 (sektor publiczny): „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Gmina Lubasz - Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu

Budowa ścieżki spacerowo-edukacyjnej wokół Jeziora Dużego, podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Lubasz poprzez zmodernizowanie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej.

Wartość dofinansowania: 450.000,00 zł, lokalizacja: Jezioro Duże Lubasz.

Środek 4.1.1 (sektor publiczny): „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Gmina Pniewy - Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska „Łazienek Miejskich” przy ulicy Jeziornej w Pniewach

Podniesienie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie prac renowacyjnych i zabezpieczających teren kąpieliska „Łazienek Miejskich”. Zwiększenie atrakcyjności kąpieliska, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, podniesienie jakości życia.

Wartość dofinansowania: 257.000,00 zł, lokalizacja: Łazienki Miejskie w Pniewach.

Środek 4.1.1 (sektor publiczny): „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Gmina Połajewo - Rewitalizacja Parku Krajobrazowego w miejscowości Połajewo wraz z przebudową dróg dojazdowych

Uporządkowanie oraz modernizacja Parku Krajobrazowego w miejscowości Połajewo, w tym przebudowa dróg dojazdowych (ulica Parkowa).

Wartość dofinansowania: 457.000,00 zł, lokalizacja: Połajewo.

Środek 4.1.1 (sektor społeczny): „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża i św. Mikołaja - Wieża widokowa w Biezdrowie

Ze względu na upływ czasu, który spowodował znaczne uszkodzenia drewnianej konstrukcji dachowej, blaszanego poszycia, gzymsów oraz tynków na ścianach wieży Wnioskodawca przeprowadził remont wieży. Na szczycie wieży utworzono punkt widokowy udostępniony turystom, mogącym podziwiać krajobraz doliny rzeki Warty od Wronek do Chojna i dużą część Puszczy Noteckiej położonej za Wartą.

Wartość dofinansowania: 400.000,00 zł, lokalizacja: Biezdrowo, gmina Wronki.

Środek 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”

Janina Barbara Kłos - Budowa stanicy wędkarskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej

Utworzenie stanicy wędkarskiej dla wędkarzy z możliwością wędkowania, zakwaterowania i samodzielnego przyrządzania posiłków w otoczeniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych, które doskonale nadają się do prowadzenia działalności rekreacyjno-turystycznej.

Wartość dofinansowania: 153.200,00 zł, lokalizacja: Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków.

Środek 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”

Janusz Antoni Fąferek - Budowa altany na wodzie i parkingu dla klientów

Budowa podestu dla wędkarzy w formie altany usytuowanej na palach. Dzięki temu powstały nowe atrakcyjne stanowiska wędkarskie na środku łowiska. Altana została zaprojektowana w stylu nawiązującym do budownictwa ludowego (konstrukcja drewniana, pokryta dachem z trzciny). Dodatkowo wybudowano parking mieszczący około 30 samochodów, z utwardzoną nawierzchnią, dla klientów korzystających z usług oferowanych w gospodarstwie.

Wartość dofinansowania: 43.300,00 zł, lokalizacja: Romanowo Dolne – Osuch.

Środek 4.1.3: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

Marian Stochaj - Rozbudowa gospodarstwa agroturystycznego „Gacówka”

Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego z możliwością wędkowania, zakwaterowania i samodzielnego przyrządzania posiłków. Wybudowanie wigwamu całorocznego, zakup dwóch domków holenderskich oraz ogrodzenie terenu.

Wartość dofinansowania: 100.000,0 zł, lokalizacja: Nowina, gmina Lubasz.

 

Listy operacji z posiedzenia nadzwyczajnego

Szanowni Państwo,

W związku z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Rybołówstwa – dnia 6 sierpnia 2014r. na Posiedzeniu Nadzwyczajnym Komitetu ds. oceny i wyboru operacji LGR „Warta-Noteć”, zweryfikowano oceny wniosków złożonych w ramach środka 4.1.3. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” naboru VI, ogłoszonego dnia 23 grudnia 2013r.

Dalsze postępowanie o przyznaniu dofinansowania prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki z Posiedzenia Nadzwyczajnego Komitetu ds. oceny i wyboru operacji, zostały wysłane pocztą do wszystkich Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w ramach środka 4.1.3.

lista operacji wybranych

lista operacji niewybranych

 

UWAGA KONKURS!

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza KONKURS dla beneficjentów osi 4 PO RYBY „WIELKOPOLSKA RYBNA” na projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego na terenie województwa wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najciekawszych projektów, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno–gospodarczego.

Konkurs skierowany jest do beneficjentów osi 4 PO RYBY, którzy zrealizowali projekty na terenie województwa wielkopolskiego. Warunkiem udziału w konkursie jest zakończenie i rozliczenie projektu do dnia ogłoszenia konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia 18 października br., wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na którym opisany zostanie projekt wraz z dokumentacją fotograficzną.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

- formularz zgłoszeniowy

- regulamin

Źródło wraz z Regulaminem konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym na www.poryby.umww.pl

 

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

5 lipca br. w Koninie miało miejsce Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”. Wśród gości byli: Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, Pani Minister Zofia Szalczyk oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak. Z ramienia LGR „Warta-Noteć” uczestniczyła Wiceprezes Zarządu Pani Irena Wojciechowska. Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu, iż  „Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” przyznano pani Irenie Wojciechowskiej, Wiceprezes LGD Puszcza Notecka oraz Wiceprezes LGR Warta Noteć , za wieloletni wkład w kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce oraz działalność społeczną, szczególnie na rzecz Kobiet i młodzieży. Pani Irena Wojciechowska otrzymała Odznaczenie te jest niezwykłą motywacją do jeszcze większego wysiłku w pracy na rzecz środowiska lokalnego. W imieniu Pani Wiceprezes dziękujemy „Panu Marszałkowi, Zarządowi Województwa za docenienie (…) pracy, (…)Prezesowi Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Panu Senatorowi Ireneusz Niewiarowski za wnioskowanie o to zaszczytne wyróżnienie i dostrzeżenie efektów m(…)pracy. Dziękuję wszystkim, którzy (…) zaufali w  codziennym działaniu, a szczególnie Koleżankom i Kolegom z Zarządu i Komitetu LGR „Warta-Noteć”  oraz Pani Dyrektor Emilii Dunal z Departamentu PROW. Serdecznie (dziękujemy) za słowa uznania Pani Minister Zofia Szalczyk podczas ceremonii odznaczania”.

Podczas dwudniowej Konferencji „Wiejska Polska” wspólnie z Liderkami z KGW Nowa Wieś z gminy Wronki oraz „Aktywnie Lokalnie” z gminy Chrzypsko Wielkie zaprezentowano nasze osiągnięcia, które dostrzegła Pierwsza Dama – Pani Anna Komorowska.

"Nic w życiu nie przychodzi samo. Nie wystarczy w cos wierzyć; trzeba mieć siłę pokonywać przeszkody i walczyć."- Golda Meir

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 48