KOLEJNA REALIZACJA INWESTYCJI DOFINANSOWANA PRZEZ “WARTĘ-NOTEĆ” OTWARTA !

W poniedziałek 1 września 2014 r. w Ostrorogu otwarta została inwestycja dofinansowana za pośrednictwem LGR “Warta-Noteć”.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego  w Ostrorogu”, którego Beneficjentem jest Gmina Ostroróg otrzymał dotację w wysokości 328.421,30 zł. Projekt polega  na modernizacji boisk przy Zespole Szkół: wykonanie boiska trawiastego oraz boiska wielofunkcyjnego. Umożliwienie uprawiania różnych dyscyplin jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, a także tenis ziemny.

Uroczystość otworzył Burmistrz Roman Napierała oraz Przewodniczący Rady Pan Andrzej Greczka. Posłowie : Jakub Rutnicki oraz Romuald Ajchler. Radny Sejmiku Zbigniew Ajchler, Starosta Szamotulski Paweł Kowzan oraz burmistrzowie i wójtowie ościennych gmin. Pan Burmistrz Gminy Wronki Mirosław Wieczór w swoim wystąpieniu podkreślił to że Wronki były inicjatorem i założycielem LGR “Warta-Noteć”, Wiceprezes Irena Wojciechowska m.in przybliżyła obecnym aktywność w pozyskiwaniu dotacji przez mieszkańców gminy Ostroróg oraz pogratulowała innowacyjnego przedsięwzięcia wpisującego się w potrzeby lokalnej społeczności.

Uczniowie przygotowali występy artystyczne i sportowo, nie zabrakło pierwszej rozgrywki w tenisie.

Przypomnijmy, że Gmina Ostroróg  za pośrednictwem LGR „Warta-Noteć” z Europejskiego Funduszy Rybackiego otrzymała – łącznie ze wspomnianą na początku dotacją – około 600 tysięcy złotych (599.651,71 zł), na następujące dotacje:

1.     Remont budynku Centrum Kultury w Szczepankowie – projekt mający na celu przeprowadzenie ogólnego remontu instytucji kultury – kwota dofinansowania 76.689,90 zł

2.     Ryby mają głos! Kreowanie i podnoszenie wartości produktów lokalnych – projekt polegał na organizacji cyklu imprez promocyjnych w Gminie Ostroróg, które swój finał miały 02-03.06.2012 roku. Projekt wpłynął na rozwój turystycznych funkcji regionu a poprzez promowanie lokalnych produktów, kompleksowo przyczynił się do rozwoju Gminy Ostroróg oraz obszarów objętych LSROR – kwota dofinansowania 51.069,07 zł

3.     Rewitalizacja Rynku w Ostrorogu - Projekt polegał na modernizacji przestrzeni użyteczności publicznej – Rynku w Ostrorogu – kwota dofinansowania 143.471,44 zł

Oprócz Gminy Ostroróg Beneficjentami LGR „Warta-Noteć” są również:

1.     Uczniowski Klub Sportowy „Nałęcz” w Ostrorogu - VI Rodzinny Rajd rowerowy na pożegnanie lata.  Do udziału zgłosiło się  blisko 300 osób. Trasa ostrorogskiej grupy wiodła spod budynku Zespołu Szkół  przez Mormin, Dobrojewo, Oporowo, Kluczewo, Kluczewo Huby do mety na boisku w Szczepankowie. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali od organizatorów okolicznościowe koszulki, czapeczki oraz butony – kwota dofinansowania 5.639,45 zł

2.     Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg - Organizacja w Ostrorogu warsztatów literackich dla młodzieży zamieszkującej obszar objęty działaniem LSROR.  Warsztaty literackie skierowane do warsztatów literackich, w tym remont pomieszczenia przeznaczonego na warsztaty – kwota dofinansowania 13.673,60 zł

3.     Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg - Dzień Seniora - kreowanie i podnoszenie wartości produktów lokalnych. Organizacja imprezy promocyjnej: zawody wędkarskie, konkursy o tematyce rybackiej, Wielkopolski Przegląd Klubów Seniora i Kabaretów, wystawa prac rękodzielniczych seniorów wraz z pokazem nad Jeziorem Mormin oraz zabawa taneczna – kwota dofinansowania 11.955,28 zł.

4.     Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej - Znakowanie i opisanie szlaku turystycznego – Droga Świętego Jakuba na terenie gmin LGR „Warta-Noteć” powiatu szamotulskiego. Oznakowanie 70 km szlaku – malowane, naklejane, przykręcane charakterystyczne znaki Drogi św. Jakuba. Szlak ma zrobiony ślad GPS, co ułatwia poruszanie się w terenie nawet bez mapy – wystarczy telefon komórkowy – kwota dofinansowania 31.301,25 zł.

5.     Aleksandra Tomaszewska (Rudy) - Uruchomienie gabinetu stomatologicznego w Ostrorogu. W ramach operacji zakupiono i założono wykładzinę PCV oraz położono płytki ścienne i podłogowe. Dokonano zakupu i montażu unitu dentystycznego, autoklawu i aparatu RTG – kwota dofinansowania 45.276,00 zł.


 

Zawarto kolejne umowy o dofinansowanie projektów z Beneficjentami Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć”

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 sierpnia 2014 roku zawarto kolejne umowy o dofinansowanie projektów z Beneficjentami Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć” w ramach IV Osi Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Podpisywanie umów odbyło się w Sali Konferencyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowy podpisywała Pani Dyrektor Departamentu Emilia Dunal.

 

XVI Dożynki Wielkopolskie

 

DOBRE PRAKTYKI – operacji współfinansowanych za pośrednictwem LGR „Warta-Noteć”

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Dobrymi Praktykami, które ukazują efekty zrealizowanych projektów współfinansowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 za pośrednictwem LGR „Warta-Noteć.

Zachęcamy serdecznie wszystkich Beneficjentów LGR „Warta-Noteć”, którzy otrzymali dotację za pośrednictwem naszej grupy, do przesłania informacji wraz z aktualnymi zdjęciami projektów na nośniku elektronicznym, które zostaną zawarte w Katalogu Dobrych Praktyk.

Załącznik:

- karta zgłoszenia Katalog Dobrych Praktyk

 

Środek 4.1.1 (sektor publiczny): „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Gmina Lubasz - Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu

Budowa ścieżki spacerowo-edukacyjnej wokół Jeziora Dużego, podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Lubasz poprzez zmodernizowanie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej.

Wartość dofinansowania: 450.000,00 zł, lokalizacja: Jezioro Duże Lubasz.

Środek 4.1.1 (sektor publiczny): „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Gmina Pniewy - Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska „Łazienek Miejskich” przy ulicy Jeziornej w Pniewach

Podniesienie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie prac renowacyjnych i zabezpieczających teren kąpieliska „Łazienek Miejskich”. Zwiększenie atrakcyjności kąpieliska, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, podniesienie jakości życia.

Wartość dofinansowania: 257.000,00 zł, lokalizacja: Łazienki Miejskie w Pniewach.

Środek 4.1.1 (sektor publiczny): „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Gmina Połajewo - Rewitalizacja Parku Krajobrazowego w miejscowości Połajewo wraz z przebudową dróg dojazdowych

Uporządkowanie oraz modernizacja Parku Krajobrazowego w miejscowości Połajewo, w tym przebudowa dróg dojazdowych (ulica Parkowa).

Wartość dofinansowania: 457.000,00 zł, lokalizacja: Połajewo.

Środek 4.1.1 (sektor społeczny): „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża i św. Mikołaja - Wieża widokowa w Biezdrowie

Ze względu na upływ czasu, który spowodował znaczne uszkodzenia drewnianej konstrukcji dachowej, blaszanego poszycia, gzymsów oraz tynków na ścianach wieży Wnioskodawca przeprowadził remont wieży. Na szczycie wieży utworzono punkt widokowy udostępniony turystom, mogącym podziwiać krajobraz doliny rzeki Warty od Wronek do Chojna i dużą część Puszczy Noteckiej położonej za Wartą.

Wartość dofinansowania: 400.000,00 zł, lokalizacja: Biezdrowo, gmina Wronki.

Środek 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”

Janina Barbara Kłos - Budowa stanicy wędkarskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej

Utworzenie stanicy wędkarskiej dla wędkarzy z możliwością wędkowania, zakwaterowania i samodzielnego przyrządzania posiłków w otoczeniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych, które doskonale nadają się do prowadzenia działalności rekreacyjno-turystycznej.

Wartość dofinansowania: 153.200,00 zł, lokalizacja: Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków.

Środek 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”

Janusz Antoni Fąferek - Budowa altany na wodzie i parkingu dla klientów

Budowa podestu dla wędkarzy w formie altany usytuowanej na palach. Dzięki temu powstały nowe atrakcyjne stanowiska wędkarskie na środku łowiska. Altana została zaprojektowana w stylu nawiązującym do budownictwa ludowego (konstrukcja drewniana, pokryta dachem z trzciny). Dodatkowo wybudowano parking mieszczący około 30 samochodów, z utwardzoną nawierzchnią, dla klientów korzystających z usług oferowanych w gospodarstwie.

Wartość dofinansowania: 43.300,00 zł, lokalizacja: Romanowo Dolne – Osuch.

Środek 4.1.3: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

Marian Stochaj - Rozbudowa gospodarstwa agroturystycznego „Gacówka”

Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego z możliwością wędkowania, zakwaterowania i samodzielnego przyrządzania posiłków. Wybudowanie wigwamu całorocznego, zakup dwóch domków holenderskich oraz ogrodzenie terenu.

Wartość dofinansowania: 100.000,0 zł, lokalizacja: Nowina, gmina Lubasz.

 

Listy operacji z posiedzenia nadzwyczajnego

Szanowni Państwo,

W związku z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Rybołówstwa – dnia 6 sierpnia 2014r. na Posiedzeniu Nadzwyczajnym Komitetu ds. oceny i wyboru operacji LGR „Warta-Noteć”, zweryfikowano oceny wniosków złożonych w ramach środka 4.1.3. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” naboru VI, ogłoszonego dnia 23 grudnia 2013r.

Dalsze postępowanie o przyznaniu dofinansowania prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki z Posiedzenia Nadzwyczajnego Komitetu ds. oceny i wyboru operacji, zostały wysłane pocztą do wszystkich Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w ramach środka 4.1.3.

lista operacji wybranych

lista operacji niewybranych

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49