Dni Ostroroga “ Jan z Ostroroga w gości prosi”

 

Dobre praktyki LGR Warta-Noteć – wizyta studyjna

22 lipca 2015-wizyta studyjna w gminie Lubasz , zwiedzanie wieży widokowej na kościele oraz wizyta w obiektach restauracji PORTUS . Operacje dofinansowane przez LGR Warta -Noteć, wójt podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie wsparcia z Programu Operacyjnego RYBY dla rozwoju Gminy oraz jej mieszkańców.

 

30 czerwca 2015 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Warta-Noteć odbyło się Walne Zebranie Członków.

Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok 2014.

Przedstawione podczas Walnego Zebrania wyniki badań ewaluacyjnych potwierdzają bardzo dobre efekty realizacji umowy ramowej oraz wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Rybacka kontynuuje działalność i w okresie od lipca do końca listopada br. przygotowuje się do okresu programowania 2014-2020.

W tym celu w najbliższym czasie we Wronkach  odbędzie się spotkanie burmistrzów i wójtów gmin partnerskich aby omówić dalsze działania w kierunku pozyskania środków w przyszłej perspektywie finansowej. Następnie odbędzie się spotkanie wszystkich członków Stowarzyszenia (planowane na połowę lipca) w Lubaszu.

Zarząd podziękował wszystkim za zaangażowanie i pomoc we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rybackiej.

 

Program Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – prezentacja UMWW Departament PROW.

Prezentacja

 

Szkolenie organizowane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski Departament PROW

8-9 czerwca 2015 r.w Zbąszyniu odbyło się szkolenie organizowane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski Departament PROW dotyczące wsparcia rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy Leader w perspektywie finansowej 2014-2020. 
Na spotkaniu obecni był Marszałek Krzysztof Grabowski, przedstawiciele Ministerstwa, Departamentu PROW, lokalnych grup rybackich oraz lokalnych grup działania  z terenu Wielkopolski.

Z ramienia LGR WARTA – NOTEĆ udział wzięła  Irena Wojciechowska Wiceprezes.

W programie m.in. omówienie wsparcia przygotowawczego, LGD a Europejski Fundusz Morski i Rybacki, oraz przygotowanie się do wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-20.

W ramach programu wydarzenia Pan Marszałek Krzysztof Grabowski wręczył nagrody i wyróżnienia Laureatom Konkursu „Wielkopolska Rybna”, których zrealizowane projekty z terenu Województwa Wielkopolskiego przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 58